Tüm Yazılar

SPK’dan Marka Yatırım Tüm ortaklık A.Ş. ve Mine Tozlu Sineren açıklaması

SPK’dan Marka Yatırım Holding A.Ş. ve Mine Tozlu Sineren açıklaması

SPK’dan meydana getirilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde bazı basın gösterim organlarında ve toplumsal medya mecralarında yer edinen iddialara ilişkin olarak aşağıda yer edinen açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

Söz mevzusu haberlerde Marka Yatırım Tüm ortaklık A.Ş tarafınca Kurulumuza meydana getirilen bedelli ana para artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/nezaret çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz bir ekip iddialara yer verildiği görülmüştür.

Ana para Piyasası Kurulu, halka açık anonim ortaklıkların ana para artırımı başvurularını 6362 sayılı Ana para Piyasası Kanunu’nun kendisine verdiği vazife ve yetkiler uyarınca ana para piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır.

Şirket tarafınca 05.04.2021 tarihinde Kurulumuza meydana getirilen müracaat ile 2017-2021 yılları aralığında 30’un üstünde değişik kişilerden toplanan en düşüğü 32.000 TL, en yükseği ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak suretiyle toplam 25.010.000 TL’lik fonun ana paraya eklenmesi talep edilmiştir. Öteki tüm başvurularda olduğu benzer biçimde hareket edilmiş ve söz mevzusu müracaat derhal incelemeye alınmıştır. Sadece, meydana getirilen incelemede Şirket’in 05.04.2021 tarihindeki başvurusunda, Kurulumuza belge olarak yalnız ana para artırımına ve fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararları iletilmiş olduğu, mevzuat kapsamında iletilmesi ihtiyaç duyulan ilgili belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletilmediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Şirket başvurusuna ilişkin belgelerin tamamlanması amacıyla; ilki 15.04.2021 tarihinde ve ikincisi ise 16.07.2021 tarihinde olmak suretiyle iki ayrı yazı Şirket’e iletilmiş ve Şirket’ten başvurusuna ilişkin dosyasının tamamlanması talep edilmiştir. Buna karşın Şirket başvurusu kapsamında iletilmesi ihtiyaç duyulan belgeler Kasım 2021’de tamamlanabilmiştir. Eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, gecikmeksizin müracaat Kurulumuz uzmanlarınca değerlendirilerek, 26.11.2021 tarihindeki İnceleme Raporu ile Kurul Karar Organı’na sunulmuştur. Şirket dosyasının ana para piyasası mevzuatı çerçevesinde incelemesi sonucunda; 2017-2021 yılları aralığında 30’un üstünde değişik kişilerden toplanan en düşüğü 32.000 TL, en yükseği ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak suretiyle toplam 25.010.000 TL’lik fonun ana paraya eklenmesi sebebiyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin görüşüldüğü Kurulumuzun 02.12.2021 tarihindeki toplantısında, ana para piyasası mevzuatına aykırılıklar sebebiyle ve yatırımcıların korunması amacıyla Şirket talebinin negatif karşılanmasına karar verilmiştir. Kurulumuz sonucu gerekçeleriyle beraber Şirkete iletilmiştir.

Öte taraftan Kurulumuzca meydana getirilen incelemeler neticesinde, Şirket hisse piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde meydana gelen işlemlere yönelik olarak Ana para Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde tanımlanan “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında işlem yapılmak suretiyle, aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de bulunmuş olduğu şahıslar hakkında SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiş olup, anılan karar, Kurulumuzun 21.01.2021 tarihindeki ve 2021/4 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulmuştur.

Ek olarak Kurulumuzun 27.05.2021 tarihindeki sonucu ile aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de bulunmuş olduğu ilgililer hakkında SPKn’nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak suretiyle SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulmasına, gene aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de olduğu ilgililer hakkında SPKn’nun 110 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak suretiyle SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ek olarak Mine TOZLU SİNEREN hakkında yapmış olduğu açıklamalar sebebiyle de Kurulumuzca kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu